Μεταφορική Εταιρία - ΜΕΤΜΠΑ ΑΕ - Μπαμπαλής ΑΕ

Ορφέως 117
118 55 Αθήνα - Βοτανικός

Τηλέφωνο 210 34.27.547
Φαξ 210 34.27.737

%64%69%61%6E%6F%6D%69%40%6D%65%74%6D%70%61%2E%67%72

Στην αρχή

Υπηρεσίες


Διανομή και Διακίνηση Εμπορευμάτων (εντός Αττικής)

Παραλαμβάνουμε εμπορεύματα (από την αποθήκη σας) και τα διανέμουμε στους τελικούς πελάτες –καταστήματα την επόμενη ημέρα.

Διακίνηση εμπορευμάτων αυθημερόν –κατόπιν συνεννόησης

Διακίνηση Groupage (σε απευθείας προορισμούς)

Παραλαμβάνουμε εμπορεύματα για τους απευθείας προορισμούς μας και τα διανέμουμε την επόμενη μέρα στον τελικό προορισμό

Διανομή και Διακίνηση Εμπορευμάτων (για επαρχία)

Παραλαμβάνουμε εμπορεύματα (από την αποθήκη σας) και τα διανέμουμε στα πρακτορεία της προτίμησής σας την επόμενη ημέρα ή αυθημερόν- κατόπιν συνεννόησης.

Περισυλλογή εμπορευμάτων και επιστροφών

Μετακομίσεις Ιδιωτών και Επαγγελματικών Χώρων

Αποστολές εμπορευμάτων με αντικαταβολές